Oboljeli od burnouta u svakom drugom poduzeću!

Burnout zamke u svakom drugom poduze?u! Quelle: Ivica Stojak

Svaki 2. sindikalni predstavnik potvrđuje, u anketi Radničke komore G. Austrije, da postoje slučajevi prevelikog psihičkog opterećenja radnika u njihovim poduzećima. Skoro dvije trećine njih javlja, da je u posljednjih 12 mjeseci u njihovim firmama psihičko opterećenje u porastu!

Posebno uzbunjuje i sama činjenica, da se, ne samo, i usprkos ovome negativnom trendu, jedno poboljšanje radnih uvjeta, još uvijek ne može očekivati u dogledno vrijeme, već povrh svega toga, da i velika većina sindikalnih predstavnika, govori o istom broju uposlenika, a svaki četvrti od njih, čak i o smanjenju tih istih i u ovakvim uvjetima rada. A sve se to dešava, i usprkos činjenici, da 80 % sindikalaca predviđa dobru srednjoročnu poslovnu situaciju za svoje poduzeće.

Ovaj negativni razvoj situacije, povezan sa stalnim rastom psihičkog pritiska, i stalnim smanjenjem broja zaposlenih radnika ima, dugoročno gledano, ne sagledive posljedice, ne samo za same uposlene radnike, već i za čitavo tržište radne snage i za cjelokupno gospodarstvo. Naime, jedan normalan povratak u radni proces, svakog oboljelog radnika, poslije burnout oboljenja, je izuzetno težak i posljedice za njega samoga, su izuzetno velike. Stoga, svaki poslodavac, mora sve ovo navedeno, da uzme u obzir i da se ozbiljno pozabavi ovom problematikom, jer svako daljne odgađanje rješavanja te iste, dovodi po mišljenju Radničke komore Gornje Austrije, do još večih, i samim time i fatalnijih posljedica za sve.

Istovremeno, Radnička komora, ukazuje i na već postojeći pravni istrumentarij mogućnosti rješavanja navedenih problema vezanih uz rad u problematičnim radnim uvjetima, naime na mogućnost gorištenja pravnih propisa glede "Evaluacije psihičkih opterećenja na radnom mjestu", a sve to u sklopu već postojećeg Zakona o zaštiti radnika.

Naravno, u sav ovaj proces zaštite radnika, treba da budu, po mišljenju Radničke komore, uključeni, ne samo i nadležni sindikalni predstavnici na mjestu sprovođenja navedenih zaštitnih mjera, kao najbolji poznavaoci dotičnih uvjeta rada, već pored njih, i sami stručnjaci radne medicine tj. psihologije rada.